Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Szpital Miejski Nr 4 z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gliwicach

Mapa serwisu | Wysoki kontrast

 

 

Podstawowe dane 

wydruk do pliku pdf

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, składającym się z ujednoliconego systemu stron w ogólnodostępnej sieci internetowej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznych.
 
Szpital Miejski Nr 4 z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 20


   Telefon.:Centrala: 32 330-83-00 lub 32 231-88-88
Sekretariat: 32 330-83-01
Dyrektor : 32 330-83-02
Zastępca dyrektora ds. lecznictwa: 32 330-83-03
Zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych: 32 330-83-06
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych: 32 330-83-09
Naczelna pielęgniarka:32 330-83-12
Kierownik kadr: 32 330-83-34
Pełnomocnik ds. Jakości: 32 330-84-14
Rejestracja ogólna: 32 330-83-13; lub 32 230-49-39
Rejestracja RTG, TK, MR: 32 330-83-58
Recepcja/Informacja ogólna: 32 330-84-11
Portiernia: 32 330-83-16
Kancelaria ogólna: 32 330-83-35
Archiwum zakładowe: 32 330-83-98
Zamówienia publiczne: 32 330-83-04
Zarządca nieruchomości: 32 330-83-05
Pracownik socjalny: 32 330-83-72
Statystyka medyczna: 32 330-83-84
Kierownik apteki: 32 330-83-08
Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej: 32 330-83-57
Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej; 32 330-83-32 lub 32 330-83-44
Kierownik Zakładu Fizjoterapii: 32 330-83-99 lub 32 330-83-29
Izba przyjęć: 32 330-83-15
Podstawowa opieka zdrowotna /Gabinet POZ/: 32 330-83-54
Podstawowa opieka zdrowotna /Gabinet POZ/: 32 330-83-33
Podstawowa opieka zdrowotna /Gabinet POZ/: 32 330-83-52
Podstawowa opieka zdrowotna /Gabinet zabiegowy/: 32 330-84-04
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii: 32 330-83-26
Oddział chirurgii ogólnej: 32 330-83-19
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej: 32 330-83-17
Oddział chorób wewnętrznych 32 330-83-24
Oddział okulistyczny; 32 330-83-21
Oddział otorynolaryngologiczny: 32 330-83-21
Oddział rehabilitacyjny: 32 330-83-28
Poradnia chirurgii ogólnej: 32. 330-83-20
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej: 32 330-83-18
Poradnia dermatologiczna: 330-83-68
Poradnia diabetologiczna: 32 330-83-42
Poradnia endokrynologiczna: 32 330-83-73
Poradnia gastroenterologiczna: 32 330-83-63
Poradnia kardiologiczna: 32 330-83-85
Poradnia medycyny pracy: 32 330-83-25
Poradnia neurologiczna: 32 330-83-66
Poradnia okulistyczna;32 330-83-23
Poradnia otorynolaryngologiczna: 32 330-83-22
Poradnia pediatryczna: 32 330-83-14
Poradnia położniczo-ginekologiczna: 32 330-83-59
Poradnia psychologiczna: 32 330-83-31
Poradnia rehabilitacyjna; 32 330-84-02
Poradnia reumatologiczna: 32 330-83-73
Poradnia stomatologiczna: 32 330-83-44
Poradnia urologiczna: 32 330-83-69
Poradnia zdrowia psychicznego: 32 330-83-30
Pracownia RTG: 32 330-83-58
Pracownia Tomografii komputerowej: 32 330-83-95
Pracownia Rezonansu magnetycznego: 32 330-84-05
Pracownia USG: 32 330-83-64
Pracownia Kardiometrii i EKG: 32 330-83-85 i 32 330-83-65
Pracownia EEG: 32 330-83-67
Pracownia endoskopii: 32 330-83-88
Punkt szczepień: 32 330-83-47


    fax:32 330-84-01
e-mail:sekretariat@szpital4.gliwice.pl
Strona internetowawww.szpital4.gliwice.pl
 
Godziny pracy:
Izba przyjęć oraz oddziały szpitalne funkcjonują całodobowo.

Gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1800.

Poradnie specjalistyczne - szczegółowe godziny przyjęć - plik do pobrania w zakładce "Komunikaty".

Zakład Diagnostyki Obrazowej ( pracownia radiologii klasycznej, pracownia tomografii komputerowej, pracownia rezonansu magnetycznego, pracownia ultrasonografii) czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1800 oraz całodobowo dla stanów nagłych.

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej:
- przyjmowanie materiału do badań - poniedziałek - piątek w godzinach 700 - 1030
- odbiór wyników badań laboratoryjnych - poniedziałek - piątek w godzinach 700 - 1030 i 1500 - 1600 oraz całodobowo dla stanów nagłych.

Zakład Fizjoterapii czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1800 .

Administracja:
- poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 700 - 1500
- środa, piątek w godzinach 700 - 1400

Recepcja /punkt informacyjny /punkt podawczy:
- poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 800 - 1400
- środa w godzinach 800 - 1800
- piątek w godzinach 800 - 1300

 


NIP:631-26-46-436
REGON:242995277
 


epuap
Elektroniczna skrzynka podawcza
 


red
Redaktor BIP
Grzegorz Waduła

         telefon: 32 330-83-09 
        fax: 32 330-83-09
    e-mailg.wadula@szpital4.gliwice.pl

Instrukcja
obsługi Biuletynu
Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego.
Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782). Szczegóły TUlogo bip
Strona główna BIP
www.bip.gov.pl par Podstawa prawna Biuletynu Informacji Publicznej

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2014 poz. 782) w myśl art. 4 nakłada m.in. na organy władzy publicznej obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Przepisy wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.(Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz.68 )
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.


 liczba odsłon strony: 138 996 
Logo Samorządu Gliwice

Szpital Miejski Nr 4 z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 20

tel. 32 330-83-00, faks 32 330-84-01

sekretariat@szpital4.gliwice.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gliwicach

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP